Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden van Regenwatertoilet.nl , gevestigd te [Den Haag]

Versie geldig vanaf [19-12-2013]

 

Artikel 1 -  Algemeen

1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van Regenwatertoilet.nl en op en op elke totstandgekomen overeenkomst op afstand met Regenwatertoilet.nl.. De voorwaarden zijn voor een ieder toegankelijk en opgenomen op de internetsite van Regenwatertoilet.nl. Op verzoek zenden wij u een schriftelijk exemplaar.

2 Door het plaatsen van een bestelling gaat u akkoord met de leverings- en betalingsvoorwaarden. Regenwatertoilet.nl behoudt zich het recht voor haar leverings- en/of betalingsvoorwaarden na het verstrijken van de looptijd te wijzigen.

3 De toepasselijkheid van algemene of specifieke voorwaarden of bedingen van derden wordt door Regenwatertoilet.nl hierbij uitdrukkelijk verworpen, tenzij Regenwatertoilet.nl schriftelijk anders heeft geaccepteerd.

4 Regenwatertoilet.nl garandeert dat het geleverde product beantwoordt aan de overeenkomst en voldoet aan de in het aanbod vermelde specificaties.

 

Artikel 2 - Overeenkomst en Levering

1. Een overeenkomst tussen Regenwatertoilet.nl en een klant komt tot stand nadat een bestelling opdracht door Regenwatertoilet.nl op haalbaarheid is beoordeeld.

2. Regenwatertoilet.nl behoudt zich het recht voor om zonder opgave van redenen bestellingen of opdrachten niet te accepteren of uitsluitend te accepteren onder de voorwaarde dat de verzending geschiedt onder rembours of na vooruitbetaling.

3. Levering vindt plaats zolang de voorraad strekt. Of zo lang het model of onderdeel op de pagina vermeld is. Binnen de daaar voor aan gegeven tijd onder

4. In het kader van de regels van de koop op afstand zal Regenwatertoilet.nl bestellingen tenminste binnen 30 dagen na plaatsing van de bestelling uitvoeren. Indien dit niet mogelijk is (doordat het bestelde niet op voorraad is of niet meer leverbaar), of er om andere redenen vertraging ontstaat, of een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, zal de consument binnen 45 dagen na plaatsing van de bestelling bericht ontvangen en heeft hij in dat geval het recht de bestelling zonder kosten en ingebrekestelling te annuleren.

5. Aan de leveringsplicht van Regenwatertoilet.nl zal, behoudens tegenbewijs, zijn voldaan zodra de door Regenwatertoilet.nl geleverde zaken een keer aan de afnemer zijn aangeboden. Bij bezorging aan huis strekt het rapport van de vervoerder, inhoudende de weigering van acceptatie, tot volledig bewijs van