Hoe werkt het?Kijk dit Youtube filmpje ! 


https://www.youtube.com/watch?v=HhVxvJeuRdw&index=24&list=PLYZtkQu2TBgxqElIs3JwjnFnk0453-HPD


1: Regenwater komt binnen via de hemelwater opvang van het dak. Tussen de hemelwater afvoer pijp wordt een regenton vulautomaat geplaast. 
2: Via een gat in de gevel gaat het water naar binnen. Er kan eventueel ter aanvulling ook gebruik worden gemaakt van douche water.
3: Het regenwater komt via de filter en de vlotter in de tank terecht. De tank hangt aan het plafond.

 

4: Het water gaat via de uitgang en de filter naar de stortbak van het toilet of wasmachine aansluiting. 

5: Als er geen regenwater valt komt er automatisch via een vlotter  leidingwater in de tank.


6: Als de Hemelwaterafvoer is geblokkeerd. En de regenwatervlotter de druk niet aan kan, Kan de bak over stromen. Hier voor is er een beveliging gemaakt in de vorm van een overloop. De overloop zorgt er voor dat het regenwater niet bij het drinkwater kan komen.


 Deze pijp moet vrij uit lopen naar buiten. Of met een afvoer binnen  met een onderbreking. Hier door is een contact tussen regenwater en drinkwater beveiligd. Dit is de enige AB beveiliging in Nederland  met een  KIWA cerificering!!!